Mens guttene hjelper hverandre, oppdager plutselig Iver at ei av hønene stikker av. Han roper, og er raskt på pletten og stopper selv høneflukten med å snappe høna kjapt opp fra gulvet og tviholde på henne.
Kathrine Jusnes

I barnehagen med fjøsstell, høstavling, høner på rømmen og en hjertepotet

I dag er det Odd-Alexander, Iver og Henrik som har fjøsvakt i Griseknoen gårdsbarnehage.
Av
Publisert