I etterkant av Nrk Brennpunkts serie «Guds utvalgte» hevder diverse talsmenn for Guds menighet og sympatisører at menigheten ble hengt ut. Jeg forstår godt at man føler på et ubehag i ettertid, for menigheten kom ikke godt ut av dette, mye fordi man sitter igjen med et inntrykk av at medlemmene som uttalte seg ikke torde å snakke fritt. Et av medlemmene som uttalte seg valgte å gjøre dette under fiktivt navn. Medlemmenes uttalelser sammen med historiene som ble fortalt av tidligere medlemmer etterlater et inntrykk av at dette ikke er noe godt miljø å være i for noen.

Når medlemmer og deres sympatisører uttaler seg etter programmet er man mest opptatt av de voksne medlemmenes behov og rettigheter. Barn og unges oppvekstsvilkår i menigheten ser ikke ut til å være av like stor interesse, noe som er oppsiktsvekkende i seg selv.

Barn og unge har også rettigheter, for eksempel kan ungdom selv velge om de vil være medlem av et trossamfunn etter fylte 15 år, men dette er en rettighet som ikke fungerer så godt i praksis for unge som tilhører Guds menighet og liknende parallellsamfunn, derfor er det viktig at lokalsamfunnet og hjelpeapparatet er oppmerksom på dette. Vi er vant til å tenke at foreldre ønsker det beste for barna sine og heldigvis stemmer dette ofte, foreldre som tilhører Guds menighet ønsker også det beste for barna sine, men det er samtidig viktig å være klar over at mange foreldre ikke vil støtte ungdommene sine dersom de velger å forlate menigheten. Det betyr at noen av disse ungdommene kan komme til å stå uten sosialt nettverk og støtte fra sine nærmeste omsorgspersoner. Ungdommene det gjelder kan komme til å trenge alt fra økonomisk hjelp, til veiledning av trygge voksne for å orientere seg i samfunnet rundt seg.

I flere sammenhenger er det blitt sagt fra menighetens side at de samarbeider godt med instanser utenfor menigheten, når et gjelder saker som handler om skolemiljø og opplæring, og da bør man også forvente at saker blir tatt tak i og håndtert slik de skal etter gjeldende lover og regler. Utdanningsdirektoratet er i gang med å føre tilsyn med skolene som menigheten eier og la ut sine tilsynsrapporter 30.09.20. Rapportene er offentlige og kan leses på Utdanningsdirektoratets nettside. Avdelingsdirektør Idun Klette Låhne i Utdanningsdirektoratet uttalte til avisen Vårt Land, 26.11. at man vil fortsette tilsynet ved Ørsnes Privatskole og Vikten skole og vurderer å gjøre stedlige tilsyn. Det er godt nytt.