Rådmannen anbefaler: - 1 million kroner til å ruste opp Ballstad skole

Politikerne vurderer strakstiltak for å bedre arbeidsmiljøet ved Ballstad skole.