Endelig stemmer kartet med terrenget: Høydebassenget på Ballstad er kommet inn i ordnede former

Kommunestyret godkjente reguleringsendringen for høydebassenget.