Planprogrammet for Ballstad havn godkjent

Artikkelen er over 2 år gammel

Planutvalget har enstemmig godkjent planprogrammet for områderegulering av Ballstad havn.

DEL

Formålet med planen er å legge til rette for Kystverkets planer om å utdype Ballstad fiskerihavn. De tiltakene som er planlagt kan ikke gjennomføres med den gjeldende arealplanen. Utdyping av enkelte havneområder gjør også at man får mulighet for etablering av nye landarealer.

Det er Vestvågøy kommune som er forslagsstiller for planen, mens Multiconsult AS er plankonsulent.

Det har kommet tre innspill til planprogrammet. De tas med i det videre arbeidet.

Ballstad slip ønsker at det legges til rette for oppføring av et 40 meter høyt bygg. Rådmannens vurdering er at det ikke er nødvendig å legge ut planprogrammet til nytt offentlig ettersyn på grunn av dette.

– Utfylling og utbygging ved Ballstad slip må sees i sammenheng med den planlagte utbyggingen av Hemmingodden, står det i sakspapirene.

Det kommer også fram at Tromsø Museum har varslet ny kartlegging av kulturminner i sjø.

Undersøkelsen av grunnforurensning vurderes som tilstrekkelig i planfasen, kommer det fram i sakspapirene.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken