Hålogaland fotballkrets besluttet onsdag morgen å avlyse sonesamlingene for jenter og gutter i Lofothallen samme kveld.

«Det er pågående smitte blant barn og ungdom i lofotkommunene, og det har vært registrert smitte på siste sonesamling i Lofoten og i nylig gjennomført turnering i Lofoten. Vi ønsker å bruke «føre-var-prinsippet», og på den måten gjøre det vi kan for å hindre at smitten på ny kommer ut av kontroll. Det gjør vi i dette tilfellet ved ikke å blande barn og ungdom fra alle lofotkommunene inn i en fotballtrening», skriver fotballkretsen på sin hjemmeside.

Sonesamlinger i de andre soner gjennomføres som planlagt.