Under en samling på Røst i forrige uke ble Arnhild Adolfsen tildelt prisen «Årets faglige leder» av ordfører Elisabeth Mikalsen.

Det er Tenk Lofoten som står bak prisen, som tildeles personer som «over tid framstår som en fremragende ambassadør for fagopplæring, og som er en god rollemodell for lærlingen».

Det innebærer at vedkommende har kunnskap til både å vise, forklare og begrunne ulike sider ved fagutøvelse, og evner å skape et godt arbeids- og læringsmiljø for bedriftens lærlinger.

- Hun har vært en av de viktigste pådriverne for Røst kommunes satsing på utdanning av fagarbeidere. Hun har over flere år hatt det faglige ansvaret for lærlingene i helsefag, og fremstår som en veileder som ser hele mennesket og gjennom sitt brennende engasjement bistår den enkelte lærling på sin vei til fagbrev, uttaler styret i Tenk Lofoten om prisvinneren.

Prisen består av et diplom og et pengebeløp som prisvinneren skal bruke til faglig oppdatering.