Kommunestyrerepresentant i Vestvågøy Arne Martin Finstad går fra Arbeiderpartiet til Høyre, som Lofot-Tidende har skrevet om.

Overgangen forrykker maktbalansen i kommunens forvaltningsutvalg, der Finstad er nestleder. Kommunestyrets ledende posisjon, bestående av Senterpartiet og Arbeiderpartiet, går fra et flertall på fire til et mindretall på tre.

Ordfører Anne Sand (Sp) foreslo i tirsdagens kommunestyremøte å legge ned dagens forvaltningsutvalg, for så å velge et nytt etter diskusjon i valgnemnda.

– I reglementet står det at representantene velges for fire år, protesterte Pål Krüger (Frp) – et annet medlem i utvalget.

Kurt Atle Hansen (SV) tok til orde for å utsette saken, da ordførerens forslag kom brått på:

– Om vi gjør dette uten forhåndsvarsel, skaper det en presedens.

Saken ble utsatt med 17 mot 13 stemmer. Det vil si at også flere av posisjonens medlemmer stemte for utsettelse.

Spørsmålsstillingen kommer dermed opp igjen i neste kommunestyremøte 27. september. I mellomtida vil forvaltningsutvalget ha holdt to møter.