Arctandergården på Gravdal: Fra én bolig til fem etablererleiligheter

Kommunen regner fire av fem leiligheter som lite egnede for barnefamilier.