Turistsjefen slutter: – Vi har lyktes med å få Lofoten ut i verden. Nå må vi ta oss av voksesmertene

Elisabeth Dreyer har vært leder av Destination Lofoten i ni år. Nå går hun over i ny jobb i hjemkommunen Gildeskål.