– Smålig av oss i Nav?

Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Fylkesdirektøren i Nav Nordland svarer på kritikk fra Jenny Fagerheim.

DEL

MeningerI et leserinnlegg 24. januar retter Jenny Fagerheim kritikk mot oss i Nav, både når det gjelder bruk av avklaringstiltaket, ventetider på telefon og streng praktisering av regelverket for arbeidsavklaringspenger. Jeg takker for et godt engasjement for gode Nav-tjenester og for muligheten til å forklare nærmere hvordan vi jobber. I dette tilsvaret har vi samordnet intern informasjon, slik at du skal kunne få ett svar.

Det er i utgangspunktet vanskelig å svare på opplysninger fra et debattinnlegg der det ikke er helt klart hva som rent faktisk har skjedd, men jeg ønsker her å klargjøre vår rolle og våre rammebetingelser. Nav skal tilby gode og relevante tiltaksplasser, og det er selvsagt svært beklagelig om en har hatt en negativ opplevelse av tiltaksplassen eller tiltaket. Uansett skal Nav-kontorene bistå mennesker som blir stående uten inntekt og trenger hjelp til livsopphold, og vi skal svare på spørsmål en måtte ha om dette konkrete tilbudet som det vises til.

Når en arbeidssøker henvender seg til Nav-kontoret og ønsker bistand for å komme i jobb, gjør vi en vurdering av den enkelte sitt behov for bistand (Nav-loven § 14a). Denne vurderingen gjøres etter dialog med denne enkelte, og det avklares om en trenger hjelp fra Nav og hva slags type hjelp det er behov for. I dette tilfellet forstår jeg det slik at det er gjort en avtale om at en person søkes inn til et avklaringstiltak hos en tiltaksarrangør.

Nav har anskaffet ulike arbeidsrettede tiltak, og et eksempel på dette er avklaringstiltaket som blant annet skal bidra til å vurdere mulighetene for å komme i arbeid på kortere eller lengre sikt. Denne arbeidsavklaringen kan foregå i en vanlig bedrift. Det er derimot ikke bedriftens muligheter for å gi videre arbeid som utløser retten til tiltakspenger, altså en ytelse til livsopphold mens en gjennomfører tiltaket.

Deltakelse i et arbeidsrettet tiltak via Nav utløser i seg selv rett til tiltakspenger dersom brukeren ikke er sikret annen ytelse for å forsørge seg selv. Tiltakspenger gjelder fra oppstart i det arbeidsrettede tiltaket. Dersom det er ventetid på ledig plass, kan det oppstå perioder der sosialhjelp må bli løsningen for de som ikke har annen inntekt.

For å vite hva som konkret har skjedd i denne saken, kan den det gjelder gå inn på Ditt Nav og gi oss fritak for taushetsplikten, så kan vi se nærmere på hva som har skjedd i saken som det refereres til og som gjelder systemet mellom oss i Nav og tiltaksleverandørene.

Det er svært viktig også for oss at vi har god kommunikasjon med virksomheter som leverer tiltak for oss i Nav. Dette arbeides det med fortløpende. For brukere som i stor grad kan klare seg selv via Ditt Nav, får vi gode tilbakemeldinger på hvor raskt og eksakt informasjon kan utveksles. Du skriver blant annet at «det er som kjent ikke lett å få svar med det første i den telefonen (…)»

Nav har noe ventetid på telefontjenesten vår, men lengden på den varierer gjennom dagen. Hittil i år er vår gjennomsnittlige ventetid på telefon rett over fire minutter. Gjennom tastevalg sikrer vi at de mellom 20.000 og 25.000 som ringer oss hver dag slipper å stå i samme kø, men møter en veileder med spisskompetanse på fagområdet innringeren har spørsmål om. Veilederne på telefon har tilgang til samme fagsystemer som saksbehandlerne i Nav-kontoret, noe som gjør at de svarer på nær 80 prosent av henvendelsene. Dersom du får oppfølging fra Nav, kan man via innlogging på nav.no komme i kontakt med sin faste kontaktperson. Dette skjer via digital aktivitetsplan, der henvendelsen kommer direkte til personlig veileder i Nav-kontoret.

Når det gjelder ditt ønske om regelverksendringene, så ser jeg at du retter dette til politikerne. Nav må følge det regelverket som regjering og Stortinget vedtar, og regelverket for arbeidsavklaringspenger gir noen absolutte krav vi må forholde oss til.

Avslutningsvis vil jeg bemerke at det for mange med helseproblemer kan være positivt å komme ut i arbeid eller aktivitet. Det er viktig at vi i Nav samarbeider godt både med helsetjeneste og skole for å gi god støtte både til å kunne fullføre utdanning og skaffe seg en jobb. Aller viktigst for oss er god dialog med den enkelte for å finne den rette tilpassede oppfølgingen og det rette tiltaket. Jeg vil forsikre deg om at vi er svært opptatt av å ha gode relasjoner også til arbeidsgiverne og de tiltaksarrangørene vi har avtaler med. Jeg ser at du er opptatt av at vi i Nav må finne arbeidsplasser som kan passe til tross for helseproblemer, og dette er jeg helt enig i. Å finne disse gode løsningene er noe vi gjør sammen med den enkelte, og ved behov sammen med en arbeidsgiver eller andre samarbeidspartnere.

Artikkeltags