Kate (54) startet som assistent i hjemmetjenesten i 2008. Nå blir hun leder: – Jeg har noen fantastiske kollegaer med meg

Kate Liland Pettersen er tilsatt i et vikariat som enhetsleder for hjemmetjenesten/rus og psykiatri i Flakstad kommune. Pettersen starter formelt i stillingen 1. september.