Søkerlista er klar: Fem vil bli ped-leder på Napp

Fem kvinner har søkt stillingen som pedagogisk leder i Napp barnehage – to av dem er fra Flakstad.