Arbeidsgruppene har levert inn sine rapporter om nedbemanning i Vestvågøy: Foreslår å fjerne oppunder 40 årsverk

Koronapandemien setter ikke stopper for nedbemanningsprosessen i Vestvågøy kommune. Nå foreligger rapporten fra arbeidsgruppene som skulle komme fram til hvordan kommunen kan ta ned minst 40 årsverk.