Innledningsvis vil jeg på vegne av Arbeiderpartiet takke for brevet og informasjonen dere bringer på banen. Arbeiderpartiet takker selvfølgelig ja til invitasjon om samarbeid, og setter oss gjerne ned sammen med Utdanningsforbundet for å diskutere løsninger på utfordringene dere peker på i brevet.

Utfordringene i skolen i Vestvågøy er mange, det var nettopp derfor Arbeiderpartiet tok initiativ til en gjennomgang av oppvekstsektoren; først med Norconsult, deretter med prosjektet «rause og robuste unga». Disse sakene har gitt oss verdifull kunnskap, og peker retningen videre for å løse noen av utfordringene skolene står i, blant annet rekrutteringsutfordringene.

Det er lærermangel over hele landet, Vestvågøy er ikke i en særstilling når det gjelder denne utfordringen. Tallene viser at 20 % av undervisningen i skolen i Vestvågøy utføres av personer som ikke har godkjent lærerutdanning. Tallet er over snittet for Nordland og landet generelt, men ser vi på sammenlignbare nabokommuner er vi på omtrent samme nivå. Poenget er at vi ikke er den eneste kommunen som sliter med dette, og det må en endring på nasjonalt nivå til.

Regjeringa med Ap og Sp viser i Hurdalsplattformen at de tar utfordringene i oppvekstsektoren på alvor, og foreslår en rekke tiltak for å få utdannet flere lærere, beholde de lærerens som jobber i skolen i dag, samt rekruttere flere. Å fjerne «avskiltinga» av lærerne som den forrige regjeringa innførte, er et tiltak. Fjerning av firerkravet i matematikk, er et annet konkret tiltak som kan føre til at flere velger lærerutdaninngen når de skal begynne å studere.

Samtidig kan vi ikke fraskrive oss ansvaret lokalt.

Da vi behandlet saken om fremtidens oppvekstsektor i kommunestyret før sommeren, ga Arbeiderpartiet uttrykk for at ordningen med 8-års ansennitet må gjeninnføres for å rekruttere flere lærere, og for å beholde de vi har i dag. I dag opplever skoler i hele landet at lærere finner seg annet arbeid.

Det må også satses på flere yrkesgrupper inn i skolene, både som støttefunksjon, men også for å gi læreren tid til å være lærer. Arbeiderpartiet ønsker blant annet flere helsesykepleiere og flere sosiallærere på skolene i Vestvågøy.

Les også

Åpent brev til kommunepolitikerne i Vestvågøy