I valgprogrammet som nylig ble vedtatt av landsmøtet, er arbeid den gjennomgående og viktigste saken vår.

Gjennom pandemien har barnehageansatte, renholdere, sykepleiere, helsefagarbeidere, lærere og mange andre fått velfortjent klapp fra balkonger og skryt i sosiale medier.

Men klapping er ikke nok. Vi må endre politisk kurs. Mange av de som vi har klappet for lever stressende, urolige liv. De opplever uro og unødvendig stress, der de lurer på om de får flere vakter i uka som kommer, om de vil klare å betale regningene sine og hvordan det skal bli med pensjonen når de blir eldre.

Vi står i en deltidskrise som rammer kvinner hardest. En krise som hindrer arbeidsfolk og familier å leve frie liv. Slik ønsker ikke Arbeiderpartiet at vi skal ha det i Norge. Ufrivillig deltid er negativt for den ansatte, for brukeren og for kvaliteten i tjenesten som utføres. Og det siste året har vi sett hvordan jaget etter en hel stilling, en lønn å leve av, gjerne med flere arbeidsgivere, også utgjør en smitterisiko.

Arbeiderpartiet vil nå styrke retten til hel stilling.

Vi vil sette oss ned med partene og lage en forpliktende plan for heltidssatsing i Norge, der normen for utlysninger er hele faste stillinger. Vi vil bruke de midler vi kan for å sikre at de som ønsker å jobbe heltid får mulighet til det. Det må bli slutt på utlysning av små stillinger når det ikke er behov for det.

Vi vil forsterke og sikre etterlevelse av drøftingsplikten knyttet til deltidsbruken.

Arbeidsgiver skal stille alle ansatte som jobber deltid spørsmålet: «ønsker du full stilling?»

Er svaret ja, skal det følge en plikt til å skaffe til veie en plan for full stilling, der det er mulig.

For vi trenger alle i arbeid og i den stilling de ønsker for å løse alle oppgavene som står foran oss.

Arbeiderpartiets mål er å sikre og bygge ut en sterkere velferdsstat, slik skal vi gjøre det.