Kjære kommunepolitiker, visste du at:

· I følge statistisk sentralbyrå så utføres 20% av undervisningen i grunnskoler på Vestvågøy av personer som ikke har godkjent lærerutdannelse (tall fra skoleåret 2020/21). Dette utgjør 33 av 136 lærerårsverk.

· Sammenlignet med andre distrikt i Nord - Norge er Vestvågøy og Lofoten med sin vakre natur og «kjendisstatus» attraktivt for mange jobbsøkere, likevel er vi ikke attraktive nok. Også i år har skoler måtte ansette personer uten godkjent lærerutdanning ved skolestart. I tillegg er langt de fleste som hentes inn i kortere og lengre vikariater i løpet av skoleåret ufaglærte.

· For mange timeressurser til barn med særskilte behov faller bort. Mangel på vikarer gjør at spesialpedagoger, miljøterapeuter og assistenter må gjennomføre undervisningen med hele klassen i stedet for å følge opp de barna som har fått tildelt ressurser.

· Av de cirka 50 som søkte ledige lærerstillinger i Vestvågøy kommune i vår (2022) var det om lag 10% som hadde tatt lærerutdanning for 1. til 7. klasse. Det er et stort behov for å rekruttere og beholde lærere som har kompetanse i blant annet begynneropplæring.

· Vestvågøy kommune hadde i mange år et lønnsmessig rekrutteringstiltak for lærere. Tiltaket var tariffstridig og måtte tas bort. Det har ikke blitt erstattet av andre tiltak. Det betyr at Vestvågøy kommune pr. i dag ikke har noen særskilte tiltak for å tiltrekke seg nye lærere.

· Til tross for ulike nasjonale rekrutteringskampanjer så er det en stadig nedgang i søkertallene til lærerutdanning. Samlet sett har antall førstevalgsøkere til de ulike lærerutdanningene falt med over 20 prosent de siste fem årene.

· Det er opptakskrav for å komme inn på lærerutdanningen, men bakdøra inn til undervisningsstilling i skolen står likevel vidåpen. Det er ingen kvalifikasjonskrav for å bli ansatt som «ufaglært lærer».

· Lang utdanning og bred kompetanse verdsettes så lavt at vi sliter med å rekruttere og beholde lærere. 40 000 med lærerutdanning i Norge jobber ikke i skolen.

· Lærerne er nå i konflikt med sin arbeidsgiver KS og om lag 3600 lærere spredt over hele landet streiker for bedre lønn. En samlet lærerprofesjon tilsvarende 1/4 av årsverkene i kommuner og fylkeskommuner, har svært liten tillit til KS som arbeidsgiver.

· Sammenlignet med andre ansatte så har lærerne de seks siste årene vært lønnstaperne i kommuner og fylkeskommuner.

· Lærere med mer enn fire års høyere utdanning lønnes i snitt lavere enn gjennomsnittet i alle andre sektorer (både offentlig og privat). Med andre ord, skolen er den sektoren i Norge hvor høyere utdanning gir dårligst lønnsmessig uttelling. Med en mastergrad vil du tjene mer penger uansett i hvilken sektor du velger å jobbe enn du vil gjøre som lærer i skolen.

· I årets oppgjør er det lærerne med lengst ansiennitet og utdanning som er de største taperne.

· KS er eid av kommunene og styres av politikere. KS henter sitt mandat fra kommunene.

Du er politiker, skoleeier, arbeidsgiver og en del av KS. Hva er din plan og dine ambisjoner? Hva slags skole skal vi ha i Vestvågøy?

Våre 467 medlemmer i Vestvågøy venter i spenning på svar, for vi er lei av å ha en arbeidsgiver som ikke verdsetter kompetansen og utdanningen lærere har. Det gjør noe med yrkesstoltheten vår; det gjør noe med statusen til læreryrket, med motivasjonen vår og med følelsen av å bli anerkjent for jobben vi gjør.

Til syvende og sist er det fremtidens skole for barna og ungdommene våre som står på spill.