Åpent brev fra Musikkrådet om foreslått reduksjon i stillinger på kulturskolen i Vestvågøy

Illustrasjon: Full fart på scenen i 2016, da elevene i kulturskolen spilte Alf Prøysens kjente fortelling om Snekker Andersen og Julenissen på Gimle i Stamsund.

Illustrasjon: Full fart på scenen i 2016, da elevene i kulturskolen spilte Alf Prøysens kjente fortelling om Snekker Andersen og Julenissen på Gimle i Stamsund.

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Styringsgruppen legger i sitt nedbemanningsforslag opp til en drastisk reduksjon i stillinger ved kulturskolen. Hele tre årsverk. At dette vil gå ut over kulturskolens tilbud er åpenbart og fremgår også av rapporten. Reduksjonen foreslås kompensert for ved at elever tilbys å benytte andre tilbud i kulturskolen. Forslagene til nedbemanning vil etter all sannsynlighet medføre at spesifikke tilbud faller bort. Og når hele fagområder står i fare for å forsvinne vil konsekvensen være at man faktisk må slutte med sitt fag – sin valgte uttrykksform – det være seg innen musikk, dans, keramikk eller drama.

Vestvågøy Musikkråd har et spesielt engasjement for musikklivet i Vestvågøy og erfarer i all vår kontakt med musikklagene – korps, kor og band – hvilken stor ressurs kulturskolen er. Svært dyktige og dedikerte lærere inspirerer og motiverer elever over et stort aldersspenn. Dette har en verdi i seg selv for den enkeltes utvikling og mestring. I tillegg mates denne læringen og gleden inn i et større fellesskap: i nettopp korps, kor og band. Og ut over det gir det også næring til hele fellesskapet. Vi samles om kulturtilbudet, og det er med å definere og forme hvem vi er som lokalsamfunn.

For mange barn og unge representerer tilbudet på kulturskolen den fritidsaktiviteten som de føler seg hjemme i. Der noen barn finner seg til rette og får utfolde seg i idrettslag finner andre mestring og fellesskap i eksempelvis musikk. Med kulturskolen sikrer Vestvågøy kommune en bredde i arenaer for den enkeltes uttrykk og utvikling. Dette ivaretar mangfoldet og sørger for at færre faller utenfor. Kulturskolens brede tilbud handler om samfunnsbygging.

Vestvågøy har mye å være stolt av når det gjelder kulturtilbudet. Ikke minst har kulturskolen fått en flott base knyttet til Meieriet kultursenter. Det er viktig at kultursenteret fortsetter å være et sted for lokal kultur, et sted der lokale talenter kan få utvikle seg og fremføre. Noe av berettigelsen til et slik senter ligger nettopp i det. Da er også ressursene som knyttes til kulturskolen av grunnleggende betydning. Vestvågøy har satset på kultur og vi ber kommunen om å ikke la den satsingen gå til spille. Vi har mye å være stolte av. Å gjenreise tilbudet etter en eventuelt drastisk nedbemanning vil være ekstra krevende.

Vi forstår at kommunen står overfor en krevende prosess knyttet til nedbemanning og effektivisering, men for kulturskolens del mener vi at forslaget rammer altfor hardt.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken