Fredagens oversikt fra Nordlandssykehuset viser at det ikke lenger er noen koronapasienter innlagt på sykehus i Lofoten.

Tidligere i uka var to pasienter innlagt på Gravdal med koronavirus.

Fredag er heller ingen koronapasienter innlagt på sykehuset i Bodø, men det er én koronapasient innlagt på sykehuset i Vesterålen.

Oversikten viser også at én ansatt på ett av de tre sykehusene er smittet av korona.

Nordlandssykehuset ønsker ikke å oppgi på hvilket sykehus vedkommende jobber, og begrunner dette med kapasitets- og personvernhensyn.

Det er for tiden totalt 36 ansatte ved Nordlandssykehuset som er i karantene eller isolasjon.