Fredag skriver Statens vegvesen i en pressemelding at det er påvist smitte blant et besetningsmedlem på MF «Lødingen», som medfører noe mindre kapasitet på sambandet Bognes-Lødingen.

Personen skal ikke ha vært i kontakt med noen passasjerer, og har vært i rutinemessig karantene siden mandag 19. juli, skriver Statens vegvesen.

De som var på samme skift er satt i 10 dagers karantene, og fartøyet skal vaskes ned.

På grunn av smittetilfellet vil én av de tre fergene som brukes mellom Bognes og Lødingen bli innstilt i påvente av prøvesvar på den øvrige besetningen. De øvrige rutene vil gå som normalt.

– Vi beklager overfor passasjerene. Samtidig er dette en situasjon som både vi og rederiene har forberedt oss på kan oppstå på en ferge. Torghatten Nord har fulgt alle rutiner, og sammen gjør vi vårt beste for at passasjerene skal være trygge, samtidig som vi setter i verk tiltak slik at hendelsen får minst mulig konsekvenser for kapasiteten, sier kontraktsansvarlig Steinar Simonsen i Statens vegvesens ferjeavdeling.

Det er Lødingen kommune som har ansvaret for smittesporing og smittevernsoppfølging i denne saken. Kommunen skriver i samme pressemelding:

«Vær oppmerksom på egen helse og ta kontakt med helsetjenesten dersom man får symptomer på luftveisinfeksjon. Så lenge du ikke har symptomer er ikke karantene nødvendig. Dette gjelder for reisende med MF «Lødingen» mellom mandag 19. juli klokken 19.45 og torsdag 22. juli klokken 23.00».