Etter å ha lest det fortvilte innlegget fra et par av foreldrene det gjelder, kjenner jeg at jeg selv blir litt harm. Jeg undrer meg over hvorfor det tilsynelatende er så vanskelig for de som sitter ved roret i Flakstad å kjøre åpne og ryddige prosesser.

Det som skjer her er langt fra greit, selv om det kan virke som slik saksbehandling begynner å bli normen i Flakstad.

Foreldre og barn leser i avisen at støtten til skoleskyss til privatskolen på Oppdøl blir stoppet fra januar. Ingen av de har hørt et pip på forhånd. De er verken blitt informert eller hørt i forkant av vedtaket. For de av dem som har førsteklassinger som begynte på skolen nettopp hadde det vært naturlig å få beskjed om at dette var noe man vurderte, slik at de kunne ta et informert valg på vegne av sine barn.

Det er ikke det at det er vanskelig å forstå argumentene som brukes. Det er måten det blir gjort på!

Det mest reale hadde vært at man setter en dato, for eksempel fra vi flytter inn i ny skolen, og sier at alle som begynner på skolen etter denne dato kan ikke regne med å få betalt skyss til privatskolen. De som allerede er etablert der bør få fullføre sin skolegang der. Det er ikke bare bare å bytte skole, miljø og vennekrets.

Dette forslaget fra mindretallet ble beklageligvis nedstemt. Forslaget om å la barna få anledning til å gå på skolen de er kjent med ut skoleåret ble også stemt ned. Det er slutt i januar.

Dette får foreldre og barn opplyst i avisen!

Jeg som vara var heller ikke kjent med at saken skulle opp. Hvorfor? Fordi den var oppført som B-sak i sakspapirene, altså unntatt offentlighet. Det hevder rådmann beror på en feil.

Ja vel. Jeg er enig i at det er feil. Det er saksbehandling som jeg stiller meg svært undrende til om er lov. Vedtaket var ikke offentlig kjent.De det gjelder er ikke informert og ikke tatt med i prosessen.Det gir i hvert fall rom til å klage med bakgrunn i forvaltningsloven, om ikke flere lover.

Jeg håper foreldrene det gjelder klager på vedtaket. Barna har krav på en forutsigbar skolehverdag. Dersom de skal flytte skole bør det være en prosess der alle får anledning til å forberede seg. Nå vil noen hevde at foreldrene kan velge å kjøre barna selv. Det er ikke bestandig så lett når man skal få hverdagen til å gå opp.

Når dette er sagt føler jeg ikke det ble fremlagt ordentlige tall på hva man forventer å spare på å kutte denne skyssen. Og hva vi taper i rammetilskudd på å ha disse elevene plassert på Vestvågøy. Upresise tall vitner i mine øyne om at dette vedtaket er fattet svært prematurt.

Avslutningsvis vil jeg nok en gang henstille til at politikerne og vår rådmann kjører åpne og ryddige prosesser. Det er eneste måten å skape tillit på. Det vi ser nå er resultatet av det motsatte.