I forrige ble det klart at Sparebankstiftelsen DNB gjennom en ny stiftelse kjøper konsernet Amedia, som eier Lofot-Tidende og 64 andre lokalaviser over hele landet. Selgerne var Telenor, LO og Fritt Ord.

Det er en løsning jeg som ansvarlig utgiver av Lofot-Tidende er meget fornøyd med.

Den nye stiftelsen får et lån fra Sparebankstiftelsen og kjøper Amedia for 395 millioner kroner, fratrukket gjelds- og pensjonskostnader, og legger opp til et eget styre og for at konsernet skal beholdes samlet.

Det vil heller ikke stilles krav til avkastning.

– Nå skal vi bruke alle ressursene på å skape godt redaksjonelt innhold, og så skal vi lage løsninger og produkter som kundene våre vil ha, sa Amedias konsernsjef Are Stokstad til Medier 24.

– Disse noen og 60 avisene er utrolig viktige arenaer i sitt lokalsamfunn. Vi driver ikke med medier, men du kan si: Lokalavisene er viktig for alt vi ellers støtter, uttalte stiftelsens direktør André Støylen pressekonferansen om oppkjøpet.

At lokalavisen er en viktig arena, kan vi i Lofoten skrive under på. Men framtiden er usikker.

Vår største konkurrent i annonsemarkedet lokalt, regionalt og nasjonalt er multinasjonale selskaper som Google og Facebook. Det aller viktigste er å ta opp kampen mot disse konkurrentene, å beholde annonsekronene ute i hvert samfunn som har en eller flere lokalaviser, som for øvrig også er sunt for en fri og uavhengig bransje. Å sikre at det fortsatt blir skrevet fra hver utkant og innfant av Norge, og verden. At journalistikken står fritt i forhold til markedskrefter og politiske strategier. At vi kommer oss ut på plattformer framtidens lesere befinner seg på. At vi klarer å finansiere journalistikken. En journalistikk som gransker, analyserer, løfter fram og skaper verdier i lokalsamfunnene.

Matvarebransjen gjør det, møbelbransjen gjør det, pizzeriaer, byggmateriale, et nytt kjøkken, drivstoff, klær – ja, det aller meste vi konsumerer er kjøpt på steder som tilhører en eller annen kjede, eller tar inn produkter produsert et annet sted i verden enn Lofoten og /eller samarbeider med andre aktører.

I dag bruker også den mest autonome butikken i Lofoten sine markedsføringspenger på multinasjonale selskaper med eiere som sannsynligvis aldri har satt sin fot i Lofoten. Og ikke er interessert å fremme lokal, eller regional og nasjonal, utvikling.

Jeg liker å nå være en del av et konsern som skal pleie medienes samfunnsoppdrag. Som er store nok til å kunne utvikle produkter våre annonsører og lesere ønsker å bruke. Som samtidig lar hvert mediehus utvikle seg på egne bein.