Nasjonalbiblioteket og Amedia har inngått en avtale som gir publikum åpen tilgang til avisarkivene til 73 lokalaviser og deres 48 historiske forløpere. Alle digitaliserte utgaver som er publisert før 2005, deriblant Lofot-Tidende, blir tilgjengelige for alle på Nasjonalbibliotekets nettsider, mens nyere aviser blir tilgjengelige i alle norske bibliotek.

Dette skriver Nasjonalbiblioteket i en pressemelding fredag.

Søk fritt i 1 334 000 aviser

Avtalen innebærer at over 500 000 digitaliserte aviser blir lagt åpent ut på nett, og du kan dermed søke fritt i totalt 1 334 000 aviser. Dette er over halvparten av alle avisene som finnes i den digitale avissamlingen til Nasjonalbiblioteket.

– Lokalavissamlingen utgjør et enormt materiale og er en uvurderlig kilde til kunnskap. Med denne avtalen kan vi gi folk direkte tilgang til lokalhistorien deres hjemmefra, sier nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre.

– Dette er et viktig ledd i Nasjonalbibliotekets arbeid med å gjøre kulturarven tilgjengelig for alle som bor i Norge.

Bildeserie

Lofot-Tidende for 30 år siden

Fornøyd konsernsjef

– Vi er svært glade for å kunne bidra til at folk får tilgang til sin egen lokalhistorie, sier konsernsjef for Amedia, Are Stokstad.

– Det er fint at våre lokalaviser over hele landet nå kan gi den historien avisene har skrevet dag for dag gjennom snart 200 år, tilbake til det norske samfunnet og leserne som har fulgt oss. Den rike floraen av lokalaviser representerer en unik kilde til kunnskap, innsikt i og forståelse for samfunnet. Vi er glade for at Nasjonalbiblioteket nå kan åpne denne kulturskatten for alle, sier Stokstad.

Dynamisk avtale

Nasjonalbiblioteket har digitalisert to tredjedeler av Amedia-avisene, og er i full gang med å digitalisere den siste delen.

Avtalen er dynamisk, noe som betyr at utgivelsene vil bli tilgjengeliggjort fortløpende, 15 år etter utgivelsesdatoen. Avisene fra de siste 15 årene vil være tilgjengelige for dem som oppsøker sitt lokale bibliotek, og de vil etter hvert bli gjort tilgjengelige av den enkelte avis for sine abonnenter.

Her kan du finne Lofot-Tidende: Nasjonalbiblioteket / Aviser