Alpinsenteret søker etter nattevakt - sat­ser på å star­te snø­pro­duk­sjo­nen nes­te uke