La meg først få oppklare - det er ingen administrative eller politiske vedtak om kutt i tilskuddsberegningen for de private barnehagene innværende år.

Årets tilskudd er beregnet ut fra regnskapstall for 2019, jfr. Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager.

I kommunens nedbemanningsprosess i 2020 er det vedtatt kutt i styrerressursen i våre kommunale barnehager med 40% stilling. Dette er igangsatt i år og er en prøveordning for å få mer og riktig kompetanse inn i den pedagogiske staben i sektor Oppvekst. Dette er i enighet med styrerne selv og de tillitsvalgte i barnehagene. Dette vil få betydning for tilskuddet til de private barnehagene i 2022, hvis prøveordningen viser seg å være gunstig for utviklingsarbeidet i sektoren, og videreføres.

Videre må jeg understreke at barnehagemyndigheten i Vestvågøy fører tilsyn med både de kommunale og private barnehagene og tilsynsrapportene ligger helt åpnet i kommunens postjournaler.

Vi mottok felles brev om dette med tilskudd og bemanningsnorm fra flere av de private barnehagene i desember og det er svart ut i januar. Dette er offentlige dokumenter som alle kan lese.

Avslutningsvis vil jeg si at temaet i artikkelen er like viktig for oss som for de private barnehagene, da alle barna i alle våre barnehager er Vestvågøy kommunes ansvar - og som vi jobber til det beste for.

Les også

Ørjan Bringslimarks tilsvar til kommunalsjef Bianca Halvorsen: – Med nedtrekket i tilskudd som er foretatt for 2021, vil enkelte private barnehager slite med å greie seg