I saken om akuttmottak ved Lofoten sykehus er det mange ulike synspunkter, men vi ungdommene i Lofoten ungdomsting (LUT) er klare på våre meninger. Vi vil beholde akuttmottaket. En av de viktigste grunnene for at vi vil beholde akuttmottaket er det at det kan redde liv.

Hvis noen skulle havne i den situasjonen at de har behov for akutthjelp og sykehuset på Gravdal ikke er et alternativ må man enten dra til Bodø eller til Tromsø. Dette er nok ok i seg selv, men i det tilfelle at for eksempel værforholdene ikke er gode vil det ta altfor lang tid og komme seg fram. Både fly og båt er avhengig av bra forhold. Hvis man kan kjøre til Gravdal vil man kutte ned reisetiden fra alle steder utenom øst for Svolvær. Denne nedkuttelsen avreisetid kan være det som er forskjellen mellom liv og død.

En annen grunn for at vi vil ha akuttmottak i Lofoten er at det vil øke bolysten. Ikke bare for unge, men også for dem som er eldre. Det vil skape en trygghet hos alle å vite at om det skulle skje noe akutt er hjelpen nært. Denne tryggheten vil bli borte hvis man fjerner akuttmottaket, og dermed vil man fjerne bolysten i Lofoten.

I Lofoten har vi årlig opp til 1 million turister på besøk. Disse er ofte ute å går turer i fjellet eller langs kysten. På grunn av at mange av dem kanskje er litt uerfarne havner de ofte i usikre situasjoner hvor de kan skade seg selv. Om vi da ikke har akuttmottak for å hjelpe dem kan det bli fatale konsekvenser.

Alle disse grunnene viser godt hvorfor akuttmottaket i Lofoten er noe vi ikke kan være foruten, og vi i Lofoten ungdomsting kan ikke stille oss bak en nedbygging av helsetilbudet i vår region. Derfor er vår oppfordring at akuttmottaket ved Lofoten sykehus skal beholdes.