(Nordlys)

Skredfaren er påtakelig i Nord-Norge nå, til tross for at det varslede farenivået er lavt.

Det skriver Hovedredningssentralen Nord-Norge på Twitter.

- I løpet av det siste døgnet har vi sett snøskred, sørpeskred og jordskred i områder der det ikke er varslet spesiell skredfare.

Torsdag er det Kristi himmelfartsdag, værmeldingen i Troms er oppløftende og man forventer at mange legger ut på tur de neste dagene.

– Hovedredningssentralen anmoder innstendig om at alle tar hensyn til at det er mye snø og smeltevann i fjellet og at dette skaper en spesiell risiko. Vi har hatt tragiske hendelser på denne tiden tidligere år, og vi håper å unngå det denne sesongen, skriver HRS.

Ifølge Varsom.no er den generelle faregraden i Troms to – moderat. Skredekspertene advarer imidlertid om svake lag i snødekket. Sist lørdag gikk det et stort flakskred i Blåfjellet i Ramfjord. I høyden i Troms er det fortsatt full vinter.

– Vær varsom i solutsatte brattheng og der det er fokksnøansamlinger i høyden. NB, det kan finnes svake lag i snødekket som kan påvirkes der snødekket er tynt, skriver Varsom.no.