Dette på grunn av høyt smittetrykk.

– Smittetoppen for korona i Nordland er ennå ikke nådd, men allerede nå er det mye sykefravær. Det kan bety innstilte kollektivtilbud på svært kort varsel, og det er vanskelig å spå hvor det vil skje, ifølge fylkesdirektør for transport og infrastruktur, Odd Inge Bardal.

Han ber han passasjerer på buss, båt og ferje om å beregne god tid og planlegge med forsinkelser som man ville gjort i en situasjon med dårlig vær.

– Problemet med koronasmitte er at man aldri kan planlegge med hvor den kommer eller hvem som blir rammet. Den kommer også enda mer plutselig enn en vinterstorm. Det betyr at buss, båt og ferje kan bli innstilt på svært kort varsel den kommende tiden, sier Bardal, som ber alle passasjerer følge nøye med på trafikkmeldinger på Reis Nordland de kommende ukene.

Prioriterer liv, helse og skoleskyss

Med høyt smittetrykk øker belastningen på de ansatte, som følge av sykefravær. Det gjør at de kan komme i vanskelige prioriteringssituasjoner.

Fylkesdirektøren sier at de prioriterer liv, helse og skoleskyss dersom det blir slik at de må velge hvor kollektivtilbudet skal opprettholdes.

– Vi skal og må prioritere liv og helse og skoleskyss. Deretter må sambandene uten alternative reiseveier bli prioritert, sier Bardal.

Mer sykdomsfravær etter gjenåpningen

At samband kan komme til å bli innstilt på kort varsel nå når samfunnet åpnes opp igjen, gjør situasjonen ekstra utfordrende.

– Mange arbeidsgivere vil gjerne ha ansatte på kontoret, og mange vil gjerne reise på ferie til andre deler av Norge og verden. Det gjør situasjonen krevende, når gjenåpningen også betyr at flere blir syke og må holde seg borte fra jobb, sier Bardal.

Han mener at det ikke er mulig å planlegge med dobbel eller trippel bemanning.

– Det er dessverre ikke nok tilgang på mannskap til å klare det, og det er også begrensninger i mulighetene for å flytte mannskap mellom fartøy, konstaterer fylkesdirektøren.

Les også

Sikkerheten kommer alltid først

Smittetoppen enda ikke nådd

Allerede ser de en del smitte blant bussjåfører og båtmannskap, som gjør at trafikken på noen samband er berørt.

Det er ventet at smitten i samfunnet kommer til å stige mer, og da er det sannsynlig at flere samband og ruter blir berørt.

– I løpet av mars er smittetoppen ventet å komme i Nordland. På alle kollektivstrekningene våre er det planer for bortfall av mannskap og fartøy, men ikke i et slikt størrelsesforhold som vi nå trolig vil møte. Det vil dessverre få konsekvenser for passasjerene våre, sier Bardal.

Fylkeskommunen har bedt operatørene om å ha en plan for å opprettholde og prioritere aktiviteten når sykefraværet øker.

– Så lenge operatørene har gode kontinuitetsplaner på plass vil det forhåpentligvis ikke bli like ille som vi nå forbereder både oss selv, næringslivet og passasjerene våre på, sier Bardal.

Han ber samtidig alle passasjerer om å følge nøye med på Reis Nordland, der trafikkinformasjonen til enhver tid skal være oppdatert