Gå til sidens hovedinnhold

Abelsens bønn til ordføreren: – Lytt til dine innbyggere

«Flakstad IL har verken aktivitetsnivå eller medlemsmasse som tilsier at det er behov for en idrettshall. Derfor ivaretas, etter min mening, både idrettslige målsettinger og verdigrunnlag gjennom den planlagte kommunale flerbrukshallen», skriver Raymond Abelsen i dette innlegget.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Bare for å oppklare noe som sannsynligvis beror på en misforståelse fra ordfører Trond Kroken. Jeg valgte å trekke meg som styremedlem i idrettslaget. Jeg tror at jeg fortsatt er medlem i selve laget gjennom «familiemedlemskap», men det har jo vært knyttet en del usikkerhet til hvem som var medlemmer, hvem som var stemmeberettiget og hvordan en oppnådde medlemskap i idrettslaget, så hvem vet.

Videre så vil jeg takke deg for at du i ditt leserinnlegg, tydeliggjør for meg, at du i debatten under årsmøtet refererte til leserinnlegget «Om skole, behov og ønsker».

Til tross for at jeg hadde lest dette innlegget, så klarte jeg, under årsmøtet, ikke å se sammenhengen i ditt debattinnlegg, og således oppfatte at dette var innlegget du refererte til. Her må jeg bare med beklagelse meddele at det framsto for meg som om det var kommet ytterligere tilbakemeldinger fra kulturlivet. Hadde min oppfattelsesevne vært like stor som din formidlingsevne i debatten, så hadde misforståelsen, fra min side, vært unngått og jeg ville således unngått å endre standpunkt under stemmeavgivningen. Min tilsynelatende misforståelse av ditt innlegg i debatten ble uansett kun utslagsgivende for min stemmegivning, ikke for mitt valg om å fratre styrevervet.

Når du sier at jeg, som styremedlem i idrettslaget, jobbet mot idrettslige mål, så mener jeg at det ikke medfører riktighet. Derimot er jeg er av den oppfatning at den tidligere planlagte kommunale flerbrukshallen ville gitt tilfredsstillende fasiliteter for idrett og mosjon og ivaretatt Flakstad ILs behov for treningsfasiliteter i all overskuelig framtid. Således er jeg av den oppfatning at du gjennom å «synes det er uvanlig at et styremedlem jobber mot idrettslige mål» ikke har fått med deg essensen i mine tidligere argumenter mot Flakstad ILs planlagte hall. Kort oppsummert er de: På nåværende tidspunkt, og i overskuelig framtid har Flakstad IL verken aktivitetsnivå eller medlemsmasse som tilsier at det er behov for en idrettshall. Derfor ivaretas, etter min mening, både idrettslige målsettinger og verdigrunnlag gjennom den planlagte kommunale flerbrukshallen.

Når det gjelder min uttalelse om at kulturlivet vil være største brukere av en idrettshall, så skal jeg korrigere meg selv. I en tilrettelagt flerbrukshall så synes det, ut fra dagens antall aktive deltakere i Flakstad IL, sammenlignet med antallet aktive tilknyttet kulturlivet, som om kulturlivet ville være den største brukergruppen av disse to. Videre så er det gledelig å se at du er av den oppfatning at en tenkt flerbrukshall bør tilrettelegges for både idrett og annet kulturliv. Denne oppfatningen støtter jeg fullt og helt. Måten å gjøre dette på er først og fremst ved å ivareta og støtte opp om de aktiviteter vi allerede har i kommunen, enten det er ski, fotball, sangkor eller andre aktiviteter. Som nevnt så vil en for idrettslagets del se at med aktivitetsnivå og antall aktive medlemmer så vil flerbrukshallen planlagt bygget av Flakstad kommune fullt ut ivareta behovet. Jeg skal ikke «konsekvensutrede» effekten av feilinformasjon, men det kan nok sikkert være skadelig, likeså vil nok det å feiltolke informasjon kunne være skadelig, i alle fall kunne danne grunnlag for å fatte gale beslutninger og vedtak. Om en, på mange måter, står i sentrum for negativitet og polarisering så bør en kanskje av og til spørre seg selv: Hvorfor er det slik?

Avslutningsvis så vil jeg tilføye at det finnes mange «overordnede politiske målsettinger». For eksempel er idrettslige målsettinger bare en del av kulturdepartementets målsettinger. Her tror jeg at vi som lever i de små lokalsamfunn ute i distriktene må våge å navigere mellom alle sentralgitte «målsettinger» Vi må selv definere hva vi som innbyggere i Flakstad har behov for, og ikke la oss «blende» for mye av hva andre mener, tror og har som «overordnede mål» at vi skal ha i vår kommune. Derfor vil jeg, som innbygger og skattebetaler, rette en bønn til deg ordfører: Lytt til dine innbyggere. Du har, gjennom ditt verv, forpliktet deg til nettopp det.

P.S Enn så lenge så skal vel Flakstad IL kun «jobbe videre for å avklare grunnlaget for etablering av en stor flerbrukshall». Hvorvidt Flakstad IL «går for flerbrukshall» er vel opp til ytterlige et årsmøte å avgjøre.

Hallsaken i Flakstad idrettslag: Abelsen fratrer styreverv

Tilsvar til Raymond Abelsen: – Flakstad IL går for flerbrukshall

– Har ikke forandret mening

Kommentarer til denne saken