Søndag morgen var det promillekontroll i sentrum av Leknes og 80 bilførere ble kontrollert.

Ingen av dem hadde for høy promille.

Politiet melder at den eneste reaksjonen kontrollen utløste, var at én bil ble avskiltet.