– Det er viktig at dagens unge får vite hva unge mennesker før dem har utrettet, og vi må aldri slutte å kjempe for de demokratiske verdiene som samfunnet vårt er bygd på, minnet Anne Sand de fremmøtte om.

Med krigen i Ukraina som bakteppe, var det i år en alvorstynget markering av 8. mai i Lofoten. Tradisjonen tro var det markeringer både i Moskenes, Flakstad, på Leknes og i Svolvær. Mange lofotinger hadde tatt turen til de lokale arrangementene, til tross for hustrig vær og konfirmasjonsdag.

Lofoten Heimevernsdistrikt legger ned krans i hver kommune på bautane for de falne fra andre verdenskrig på 8. mai. Dette gjøres for å markere frigjørings- og veterandagen på datoen for slutten av nazistenes okkupasjon av Norge i 1945.

Etter hvert som krigsveteranene og tidsvitnene har blitt færre, har også veteranene fra internasjonale operasjoner utenlands fått sin plass i rampelyset.

Både på Leknes og i Svolvær fikk til sammen seks veteraner tildelt Forsvarets medalje for internasjonale operasjoner. Under medaljeseremonien på Leknes var det Odd A. Johansen som fikk sin medalje for innsats i Libanon og på Balkan.

Det var flere veteraner fra Forsvarets internasjonale operasjoner som hadde møtt opp med lofotingene for å markere dagen. Kaptein Bjørn Ragnar Larsen hedret disse veteranene i sin tale.

- Soldater i internasjonale operasjoner sin vilje til innsats og offer har alltid vært på vegne av Norge som nasjon.

Samtidig minnet kapteinen om at kampen er kontinuerlig.

– Alle må være klare til å verne og kjempe for vårt land, vårt folk og våre verdier for å leve i fred og frihet.

Varaordfører Anne Sand takket også veteranene for deres innsats i årene etter krigen som har stått vakt for fred, frihet, menneskerettigheter og demokrati. Med krigen i Ukraina som bakteppe minnet varaordfører Sand på at å leve i fred er ingen selvfølge.

– Det er noe en må kjempe seg til og som man må kjempe for å beholde, sånn som det ukrainske folket nå gjør. Friheten må voktes og vernes, slo varaordføreren fast i sin 8. mai-tale.

Dagen ble ytterligere markert gjennom Vest-Lofoten Paradetropp sin utendørskonsert til veteranene ved deres klubblokaler på Leknes, med allsang av nasjonalsangen som en verdig ramme på en alvorstund markering av frigjørings- og veterandagen.