361 ville bli politietterforsker. Malene (25) og Hans-Kristian (25) fikk jobbene

Malene Austad og Hans-Kristian Bøe er ansatt som etterforskere ved Vest-Lofoten lensmannskontor.