UP har onsdag stått på E10 i Laupstad i Vågan og gjennomført trafikkontroll.

Det ble utstedt 29 forenklede forelegg grunnet hastighet.