181 millioner til koronabekjempelse i Nordland: - Regjeringen vurderer ytterligere bevilgninger

Stortingsrepresentant Jonny Finstad informerer.