142 boliger på Torvhaugan: Politikerne vil ha en avtale på bordet

Det totale tomtearealet til TEFTs planlagte byggefelt, er på ca. 78.631m².