Se nye E10 Hålogalandsvegen

Reguleringsplanforslaget for Hålogalandsvegen er lagt ut på høring.

DEL

Alt digitalt innhold for kun 29 kr

De som vil komme med innspill til høringsforslaget må gjøre dette innen 10. februar 2017.

Statens vegvesen er i gang med å planlegge det hittil største vegprosjektet i regionen: Hålogalandsvegen. Hensikten med prosjektet er å bedre fremkommeligheten og redusere reisetiden på E10/rv. 83/rv. 85 mellom Sortland, Harstad og Evenes. Det skriver vegvesenet i ei pressemelding.

E10 Hålogalandsvegen skal knytte regionen tett sammen, og gi gode forutsetninger for næringsutvikling og regional utvikling. Planarbeidet gjennomføres som en statlig reguleringsplan.

Finansiering

– Dette er en av Norges aller største reguleringsplaner og planarbeidet har gått meget raskt. Ved å bruke statlig plan har vi kunnet jobbe veldig effektivt og vi har mer enn halvert planleggingstiden, sier Torbjørn Naimak, regionvegsjef i Statens vegvesen Region nord.

Forslaget til reguleringsplan er nå lagt ut på offentlig ettersyn, og skal gjennom en omfattende høringsrunde før det kan fattes et eventuelt vedtak.

– Når vi etter hvert har fått en vedtatt reguleringsplan på plass, er det viktig å få på plass en finansiering av prosjektet, sier Naimak.

Framdrift

Forslaget til reguleringsplan er særdeles omfattende. Vegvesenet har valgt å legge plankartene ut kommunevis for å gjøre det mer overkommelig.

Reguleringsplanen kan berøre grunneieres interesser i planområdet, eventuelt som nabo eller gjenboer til planområdet. Grunneiere bes underrette eventuelle rettighetshavere og leietagere om det planarbeidet som er startet.

Alle grunneiere som blir direkte berørt av planforslaget er tilskrevet i et eget brev. Hvis du som er berørt grunneier ikke har fått brevet, er det viktig at du tar kontakt med Statens vegvesen så raskt som mulig.

Artikkeltags